Primăria Comunei Curăţele
Înapoi la:HomeSunteţi la:LEGăTURI UTILE
Curăţele, nr.167 +40 359-235657, +40 359-235661 primaria.curatele@cjbihor.ro